Colloque Barcelone 1996

Barcelone, Curs de Postgrau : Ceràmica medieval i postmedieval a Catalunya. Circuits productius i seqüències culturals. Febrer-maig 1996

Secretaria del Postgrau de Ceràmica Medieval i Postmedieval : Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Torre B, 6è Pis. Facultat de Geografia i Història. C/Baldiri Reixach s/n. O8028 Barcelona.

Programme :

  • CAU (M. A.), TUSET (F.).— La ceràmica Baix imperial i Tardorromana, conjunts amb influències mediterrànies, conjunts sense influències mediterrànies.
  • GIRALT(J.).— La ceràmica musulmana en l’àmbit català.
  • PADILLA (J. I.),  RIU (M.).— La ceràmica grisa d’época feudal.
  • COLL (J.),  MARTI (X.), PASCUAL (J.).— Les importacions valencianes de ceràmica decorada.
  • DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (G.), VALLAURI (L.).— Les importacions de ceràmica d’àmbit mediterràni.
  • BELTRAN (J.),  PADILLA (J.I.), VILA (J.M.).— La ceràmica comuna d’època Baix-medieval
  • CASANOVA (M.), SÁNCHEZ-PACHECO (T.).— Les produccions catalanes decorades.
  • TELESE (A.).— Les grans sèries de ceràmica catalana decorada.
  • LÓPEZ (A.).— Els contextes estratigràfics de la ceràmica catalana.